Spoločnosť STEGU je rodinná firma, ktorá je na trhu od roku 1993. Zamestnávame viac ako 200 zamestnancov. Usilujeme sa o neustály rozvoj svojich zamestnancov prostredníctvom zvyšovania pracovných kvalifikácií. Staráme sa, aby mohli zamestnanci rozvíjať svoje profesijné záujmy a plniť svoje ambície na pracovisku.

Vytvárame tým špecialistov z rôznych oblastí, vďaka ktorým môžeme našim zákazníkom zaručiť profesionálny servis a zaoberať sa vytváraním nových, zaujímavých a inovačných výrobkov. Sme odhodlaní a otvorení na nové výzvy. Ceníme si angažovaných zamestnancov, ktorí podporujú spoločnosť novými nápadmi.

Záleží nám predovšetkým na tom, aby nám každodenné pracovné činnosti prinášali zadosťučinenie. Preto veľmi starostlivo vykonávame každú fázu rekrutačného procesu. Analyzujeme profil a s ním súvisiace schopnosti každého kandidáta, ktorý podal žiadosť. Dbáme tiež o to, aby noví zamestnanci dopĺňali zohraný tým expertov a ľudí s nadšením. V prvých pracovných dňoch pomáha novým zamestnancom aklimatizovať sa Personálne oddelenie. Nový zamestnanec môže kedykoľvek počítať s pomocou svojho priameho nadriadeného a kolegov.

Chceme, aby náš tým bol spokojný v našej spoločnosti, a naša spoločnosť spokojná z nášho týmu.